ขั้นตอนการเปิดร้านค้า

ขั้นตอนการเปิดร้านค้า
การลงทะเบียนร้านค้า
    การลงทะเบียนร้านค้าสามารถลงทะเบียนผ่าน ID GFL ได้เลย โดยสามารถลงทะเบียน ID GFL ได้ที่นี่ (Link)
    ลงทะเบียนร้านค้าที่นี่(Link)


การลงทะเบียนช่องทางการรับเงิน
    ในการถอนเงินครั้งแรกจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน (Verify) ที่นี่ (Link)
        ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตน
        1. รูปถ่ายบัตรประชาชน
        2. รูปถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีที่ต้องการใช้ในการรับเงิน
        3. รูปถ่ายใบหน้าตนเองคู่กับบัตรประชาชน
        ** สามารถเพิ่มเติมช่องทางการรับเงินได้หลังจากยืนยันตัวตน **

Tags: