การลงขายสินค้า

การลงขายสินค้า
วิธีการลงขายสินค้า


    ในการลงขายสินค้าทางร้านค้าจะต้องทำการเปิดใช้ "ช่องสินค้า" โดยสามารถซื้อได้จาก (Link)
    ช่องสินค้ามีรายละเอียดดังนี้
    1. สามารถใช้วางขายสินค้าได้ทุกประเภท
    2. หมดอายุการใช้งานในวันที่ 1 ของทุกเดือน
    3. ใช้งานได้ 1 ช่อง ต่อ 1 สินค้าเมื่อสินค้าขายออก ช่องสินค้าช่องนั้นจะหายไป (สามารถซื้อเติมได้)
    4. ไม่สามารถเอาสินค้าออกจากช่องสินค้าได้
การวางขายสินค้า การตั้งราคาและการรับเงิน
    การวางขายสินค้า
    1. ร้านค้าสามารถเลือกวางขายสินค้าได้ตามสินค้าในช่องเก็บของของทาง GFL
    2. ในการวางขายสินค้าทางร้านค้าจะต้องมี "ช่องสินค้า" ในการวางจำหน่ายสินค้า
    การตั้งราคา
    1. สินค้าบางชนิดทางร้านค้าจะไม่สามารถตั้งราคานอกขอบเขตของทาง GFL ได้ (สามารถดูรายการสินค้าได้ที่(Link))
    2. สินค้าที่ต้องจัดส่งทางร้านค้าจะต้องคำนวณรวมค่าจัดส่ง ก่อนตั้งราคาสินค้า 
    การรับเงิน
    1. สินค้าทุกชิ้นที่มีผู้ซื้อสินค้าจำนวนยอดเงินหลังจากหักค่าธรรมเนียม GFL 5% จะทำการเพิ่มเข้าสู่จำนวนเงินคงเหลือร้านค้าตามเงื่อนไขประเภทสินค้า

 

ประเภทสินค้าและรายละเอียดเงื่อนไข
    1. สินค้าประเภท Steam Gift และสินค้าจากทาง Steam ( Dota2, CS:GO )
        1.1 ทางร้านค้าจะต้องทำการเทรดสินค้าผ่าน Link Trade Offer มาให้ทาง GFL ก่อน
        1.2 รอทาง GFL ยืนยันรับสินค้าเข้าสู่คลังสินค้า
        1.3 เมื่อทางเราได้รับสินค้าแล้ว ทางระบบจะทำการแสดงรายการสินค้าที่ทำการส่งเข้ามา และสามารถตั้งขายสินค้าได้หากช่องสินค้ามีเพียงพอ
        1.4 ทางร้านค้าจะได้รับยอดเงินเข้าระบบทันทีที่มีผู้ซื้อสินค้า

    2. สินค้าประเภท CD-Key 
        2.1 ทางร้านค้าสามารถติดต่อซื้อสินค้าประเภท CD-Key ราคาพิเศษได้จาก GFL
        2.2 ทางร้านค้าจะได้รับยอดเงินเข้าระบบทันทีที่มีผู้ซื้อสินค้า
    3. สินค้าประเภท Gaming Gear และ Game Console
        3.1 ทางร้านค้าสามารถเลือกได้ว่าจะทำการส่งสินค้ามาให้ทาง GFL หรือไม่
        3.2 ทางร้านจะต้องระบุสภาพสินค้าชัดเจนว่าเป็น "มือ 1" หรือ "มือ 2"
        3.3 ทางร้านจะต้องระบุสภาพของสินค้าอย่างชัดเจนถึง "ตำหนิ" "รอย" หรือจุดที่ "ไม่สามารถใช้งานได้" 
        3.4 สำหรับ Game Console จะต้องแจ้งว่า Code ที่แถมกับสินค้าได้ใช้ไปหรือยัง        
        3.5 ทางร้านค้าจะได้รับยอดเงินเข้าระบบหลังจากทำการส่งสินค้า 7 วันทำการ หรือทันทีที่ลูกค้ายืนยันการได้รับสินค้า
    เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า
        1. สำหรับสินค้าที่จะต้องจัดส่งผ่านไปรษณีย์ ทางร้านค้าจะต้องทำการแพคสินค้าอย่างดีก่อนการจัดส่งสินค้า
        2. การแพคสินค้านั้น สินค้าทุกชิ้นจะต้องถูกห่อด้วยบับเบิลอย่างน้อย 1 ชั้นสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักเบา และอย่างน้อย 2 ชั้นสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น คีย์บอร์ด ไมค์ ลำโพง ฯลฯ 
        3. หากสินค้าที่จัดส่งเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการจัดส่ง และการแพคสินค้าของทางร้านไม่ได้เป็นไปตามมาตรฐานทาง GFL ขอสงวนสิทธ์ในการยึดเงินและคืนเงินให้กับทางลูกค้าทันที

Tags: