รายละเอียดการถอนเงิน

รายละเอียดการถอนเงิน    
รายละเอียดและเงือนไขการถอนเงิน
    1. ในการถอนเงินครั้งแรกจะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันตัวตน (Verify) ที่นี่ (Link)
        ข้อมูลรายละเอียดที่ต้องใช้ในการยืนยันตัวตน
        1. รูปถ่ายบัตรประชาชน
        2. รูปถ่ายหน้าแรกสมุดบัญชีที่ต้องการใช้ในการรับเงิน
        3. รูปถ่ายใบหน้าตนเองคู่กับบัตรประชาชน
        ** สามารถเพิ่มเติมช่องทางการรับเงินได้หลังจากยืนยันตัวตน **


    2. ในการถอนเงินทุกครั้งจะถูกหักค่าธรรมเนียมการถอนเงินเป็นจำนวน 5% ของยอดเงินที่ต้องการถอน
    3. ปิดรอบแจ้งคำร้องถอนเงินทุกวันศุกร์ และโอนยอดเงินตามคำร้องทุกวันจันทร์ถัดไป


รายละเอียดช่องทางการรับเงิน
    ช่องทางการรับเงินที่สามารถลงทะเบียนได้หลัง Verify ร้านค้ามีดังนี้
    1. ธนาคาร
    2. ทรูวอลเลต

Tags: