ช่องทางธนาคาร (อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท ต่อ 1 G-POINT)

1. ช่องทางธนาคาร (อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท ต่อ 1 G-POINT)

     - ทำการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร / ตู้ ATM หรือ โอนผ่านธนาคารออนไลน์ 

     - ถ่ายรูปสลิป หรือแคปหน้าจอหลักฐานการโอนเงินที่มีข้อมูลดังนี้ชัดเจน 

               - ธนาคารที่โอน

               - ยอดเงิน

               - วันที่โอน

               - เวลาที่โอน

     - กรอกข้อมูลตามหลักฐานการโอนเงินลงในช่องที่กำหนดไว้

วิธีการอัพรูปภาพหลักฐานการโอนเงิน (เข้าลิงค์ตามลูกศรสีแดง)

     - เลือกที่ Choose File ** ไฟล์ภาพจะต้องเป็นสกุล JPEG หรือ JPG เท่านั้น > Confirm

     - วิธี copy ลิงค์ภาพ

     - คลิ๊กขวาที่รูป > เลือก Copy Image Address 

     - หรือ Copy ลิงค์ตามตำแหน่งลูกศรสีแดง

Tags: