ช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส Counter Service (อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท ต่อ 1 G-POINT)

3. ช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส Counter Service (อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท ต่อ 1 G-POINT)

     - กรอกจำนวนเงินที่ต้องการเติมลงในช่อง "แจ้งจำนวนเงินในการโอนเงิน"

     - นำบาร์โค้ดที่ได้ หรือตัวเลขใต้บาร์โค้ดไปชำระได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

Tags: