วิธีการรับ Steam Gift

วิธีการรับสินค้า Steam Gift

1. เข้าไปที่ E-mail ที่ทำการลงทะเบียนไว้ 
2. ตรวจหา E-mail หัวข้อ " You've received a gift copy of the game "....ชื่อเกม...." on Steam "
3. เช็ค E-mail เพื่อรับสินค้า
4. กดตามลูกศรสีแดง เพื่อรับสินค้าเข้า ID ตัวเอง

Tags: