วิธีการใช้เปิดใช้งานรหัสผลิตภัณฑ์ Steam

วิธีการใช้เปิดใช้งานรหัสผลิตภัณฑ์ใน Steam

  • ​GAME
    • เลือก Activate Product on Steam ตามตำแหน่งดังภาพ

  • กด Next เพื่อไปต่อขั้นตอนต่อไป

  • กด I agree เพื่อยอมรับข้อตกลงของทาง Steam

  • กรอกรหัสผลิตภัณฑ์ ( Product Code, CD-Key, Serial Code ) ลงในช่อง Product Code แล้วกด next เพื่อทำการยืนยัน game เข้าสู่ ID