รายละเอียดระบบเครือข่ายร้านค้า

รายละเอียดระบบเครือข่ายร้านค้า
ระบบเครือข่ายร้านค้าคืออะไร, ทำงานอย่างไร
    ระบบเครือข่ายร้านค้าคือระบบที่ร้านค้าสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเอง ถึงแม้ไม่มีสินค้า กล่าวคือระบบเครือข่ายร้านค้าเป็นระบบ Network Market ที่เมื่อสมาชิกในทีมสามารถขายสินค้าได้ สมาชิกที่อยู่ในระดับที่สูงกว่า ก็จะได้รับรายได้ด้วยเช่นกัน หรือที่รู้จักกันในรูปแบบของ MLM
    ระบบเครือข่ายร้านค้าจะสามารถทำงานได้ก็ต่อเมื่อทางร้านค้ามีสมาชิกร้านค้าในระดับที่ต่ำ หรือสูงกว่าเท่านั้น 
    การทำงานของระบบเครือข่ายร้านค้าจะทำงานเมื่อสมาชิกที่อยู่ในเครื่อข่ายของเราสามารถขายสินค้าได้ เราก็จะได้รับรายได้จากการขายในครั้งนั้นทันทีไม่ต้องรอครบยอด 
    ข้อดีของระบบสมาชิกคือทางเครือข่ายร้านค้า สามารถช่วยกันแนะนำสินค้าที่น่าสนใจ หรือสินค้าขายดีเพื่อทำการแบ่งเบาภาระต้นทุน และช่วยกันกระตุ้นตลาดเพิ่มความต้องการของสินค้านั้นๆได้


วิธีการหาสมาชิก
    การเพิ่มสมาชิกเข้าสู่เครือข่ายร้านค้านั้น ทางร้านค้าจะต้องทำการ Verify ตนเองเสียก่อน เมื่อ Verify แล้วก็จะได้รับ Reference Code เพื่อใช้ในการเพิ่มสมาชิกร้านค้าอื่นเข้าสู่เครือข่าย
    ในขั้นตอนการเปิดร้านค้าจะมีในส่วนที่ต้องกรอก Reference Code เพื่อเข้าสู่เครือข่ายของร้านค้าอื่น และไม่สามาร    ถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง
รายละเอียดลำดับขั้นสมาชิก
    Level 0 จะได้รับรายได้จากการขายสินค้าของทั้ง Level 1 เและ Level 2 โดยได้รับยอดดังนี้
    Level 0 ได้รับรายได้จาก Level 1 เป็นจำนวน 1% จากยอดขายสินค้าทั้งหมด
    Level 0 ได้รับรายได้จาก Level 2 เป็นจำนวน 0.5% จากยอดขายสินค้าทั้งหมด
    โดยรายได้ที่ได้รับนั้นไม่มีการหักออกจากยอดขายของทั้ง Level 1 และ Level 2 
    ตัวอย่างเช่น
    เมื่อ    Level 0 ขายสินค้าได้ในราคา 100 บาท Levle 1 จะโดนหักค่าธรรมเนียม GFL ได้รับยอดเงินเข้าสู่ระบบเป็นจำนวน 95 บาท 
    เมื่อ     Level 1 ขายสินค้าได้ในราคา 100 บาท Levle 1 จะโดนหักค่าธรรมเนียม GFL ได้รับยอดเงินเข้าสู่ระบบเป็นจำนวน 95 บาท 
        Level 0 จะได้รับยอดเงินเข้าระบบทันที 1 บาท ( 1% ของยอดขาย )
    เมื่อ    Level 2 ขายสินค้าได้ในราคา 100 บาท Level 2 จะโดนหักค่าธรรมเนียม GFL ได้รับยอดเงินเข้าสู่ระบบเป็นจำนวน 95 บาท 
        Level 1 จะได้รับยอดเงินเข้าระบบทันที 1 บาท ( 1% ของยอดขาย )
        Level 0 จะได้รับยอดเงินเข้าระบบทันที 0.5 บาท ( 0.5% ของยอดขาย )

Tags: