ROCCAT JUKE

ติดต่อทีมงานทาง Line ได้ที่ : @gamefilling | Facebook
สถานะสินค้า : สินค้าหมด
โปรแกรม หรือสินค้าใช้บน : Roccat
ระยะเวลาการจัดส่ง : CDKEY จะส่งภายในทันที ช้าสุดไม่เกิน 12 ชม. | EMS จัดส่งภายใน 3 - 7 วัน | สินค้าสั่งจองล่วงหน้าจัดส่งวันแรกที่สินค้าออกวางจำหน่าย
600 บาท ราคาทรูมันนี่ประมาณ : 690 บาท
สินค้าหมด

รายละเอียด และการอัพเดทสินค้า

รายละเอียดและเงื่อนไขการซื้อสินค้า

1. ผู้ซื้อจะต้องเป็นลูกค้าเก่าของ GAMEFILLING เท่านั้น เพราะว่าเราต้องใช้ Ticket ในการซื้อสินค้าแต่ละชิ้น

2. สินค้าทุกชิ้นยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า ซึ่งทางเราใช้การจัดส่งแบบ EMS เท่านั้น

3. สินค้าบางชิ้นจะเป็นสินค้าที่ถูกแกะกล่องและนำมาทำรีวิวของทางบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดจะมีแจ้งที่หน้าซื้อสินค้า หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามเพื่อขอภาพถ่ายสินค้าได้

4. สินค้าทุกชิ้นมีจำนวนจำกัด เราจะให้สิทธิ์แก่ผู้สั่งซื้อตามลำดับการสั่งซื้อ

5. สินค้าบางชิ้นเป็นสินค้าที่หมดประกันแล้ว โดยรายละเอียดจะมีแจ้งที่หน้าซื้อสินค้า และทางบริษัทจะรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า (นับวันตามการเซ็นรับสินค้าในหน้า Ems Tracking (http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx)) ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนคืนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

                5.1 สินค้าต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบ และจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป

                5.2 หากสินค้ามีความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง หรือการใช้งานเช่น เป็นรอย แตกหัก หรือมีสภาพที่ผิดแปลกจากเดิมทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า

6. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าภายใน 3-7 วันทำการ

7. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

1. ผู้ซื้อจะต้องเป็นลูกค้าเก่าของ GAMEFILLING เท่านั้น เพราะว่าเราต้องใช้ Ticket ในการซื้อสินค้าแต่ละชิ้น

2. สินค้าทุกชิ้นยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า ซึ่งทางเราใช้การจัดส่งแบบ EMS เท่านั้น

3. สินค้าบางชิ้นจะเป็นสินค้าที่ถูกแกะกล่องและนำมาทำรีวิวของทางบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดจะมีแจ้งที่หน้าซื้อสินค้า หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามเพื่อขอภาพถ่ายสินค้าได้

4. สินค้าทุกชิ้นมีจำนวนจำกัด เราจะให้สิทธิ์แก่ผู้สั่งซื้อตามลำดับการสั่งซื้อ

5. สินค้าบางชิ้นเป็นสินค้าที่หมดประกันแล้ว โดยรายละเอียดจะมีแจ้งที่หน้าซื้อสินค้า และทางบริษัทจะรับเปลี่ยนคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า (นับวันตามการเซ็นรับสินค้าในหน้า Ems Tracking (http://track.thailandpost.co.th/tracking/default.aspx)) ทั้งนี้ ในการเปลี่ยนคืนสินค้ามีข้อจำกัด ดังนี้

                5.1 สินค้าต้องนำส่งกลับคืนเพื่อตรวจสอบ และจะพิจารณาเป็นกรณีๆไป

                5.2 หากสินค้ามีความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากการขนส่ง หรือการใช้งานเช่น เป็นรอย แตกหัก หรือมีสภาพที่ผิดแปลกจากเดิมทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า

6. ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าภายใน 3-7 วันทำการ

7. บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกำหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของโปรโมชั่นนี้ หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท

ลูกค้าจำเป็นต้องเช็ครายละเอียดสินค้าทุกอย่างก่อนการสั่งซื้อ หากซื้อแล้วไม่สามารถใช้งานสินค้าตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ทางร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนคืนสินค้า